Stari načrti za vezenje praporov Ercigoj

Pomemben del zgodovine podjetja Ercigoj predstavljajo ilustrirani načrti, ki so jih za potrebe našega dela narisali priznani slovenski slikarji. Večina jih je iz 60 in 70 let prejšnjega stoletja.
Umetniki so morali dobro poznati naravo našega dela in zmožnosti, ki jih je omogočala tehnologija tistega časa. Morda se komu danes ti načrti zdijo starinski, a kot nekoliko abstraktna podoba so že na daleč prepoznavni.

Ponosni smo na to, da je podjetje Ercigoj že v daljni preteklosti zmoglo in znalo ponuditi kakovosten končni izdelek, ki je društvom še danes v ponos. Še posebej bi izpostavili lovske motive, saj veliko lovskih družin še vedno uporablja prapore iz tistega časa.

Lovci so naše standardne motive iz svojih praporov vzeli za svoje in mnoge družine se danes odločajo za nov prapor kot repliko starega. Ob tem bi društva radi opomnili, da so ti motivi avtorsko zaščiteni s strani podjetja Ercigoj in se brez dovoljenja ne smejo reproducirati.

Poleg starih standardnih motivov, ki jih danes pogosto posodobimo z novimi izboljšanimi tehnikami vezenja, želimo društvom ponuditi tudi nove. Tako ravno sedaj pripravljamo nove lovske motive v sodelovanju s priznanim slikarjem Vladimirjem Lebnom, ki jih bomo kmalu predstavili. Nadejamo se, da bodo ti motivi lovcem tako všeč, kot so jim všeč stari.

Seveda se z največjim veseljem spopademo z izzivi unikatnih praporov. Nekatera društva k takemu projektu pristopijo celovito in posvetijo snovanju prapora več časa, kar projekt podraži. A končni rezultat, torej izjemen prapor, prinese društvu veliko zadovoljstva.

Imamo pestro izbiro standardnih motivov za lovska, gasilska in planinska društva, saj imajo ta društva zelo razvito tradicijo uporabe praporov. Ostala društva pa naročajo unikatne motive. Društvom priporočamo, da več energije posvetijo vsebinskemu sporočilu novega prapora.

V podjetju Ercigoj smo pri načrtovanju prapora pripravljeni svetovati in pomagati, da bo prapor zares odražal zgodovino in poslanstvo društva. Z našimi dolgoletnimi izkušnjami lahko v sodelovanju z vašim društvom izdelamo prapor, ki bo društvu v trajen ponos.